Bli med - Ønsker du å opparbeide deg mer erfaring innen finans?

Vi har opptak hver høst og søker nye medlemmer som har en sterk interesse for å lære om investering. Vi ønsker en som kjenner seg igjen i våre verdier. Ved opptak kommer personlige egenskaper og motivasjon til å vektlegges – og vi har troen på deg som ønsker å bygge kompetanse, bidra til felleskapet og kan fremme innovasjon.

Copyright © 2024 Embla Invest NTNU. All rights reserved.
Made by Vext Consulting
Powered by Arctic Securities